+

Ажлын байр

+

Гишүүд

+

Компани
Мэдээ

Interview Tips

Ярилцлагыг амжилттай болгохын тулд дараах бэлтгэлийг заавал хийх хэрэгтэй. Үүнд:

Байгууллага, ярилцлага авах хүн болон ажлын байрыг судлах. Эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, жилийн тайлан, ашиг орлогын талаар унш. Тухайн байгууллагад ажиллаж байсан хүмүүстэй ярилц. Интернэтээс мэдээлэл хай. · Тухайн салбарын өнөөгийн байдал, чиг хандлагыг судлах · Ажил олгогчид тулгарч байгаа асуудлууд, тэдгээрийг хэрхэн шийдэх талаар бодох...Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Долоо хоног бүр шинэ ажлын байрны мэдээллийг и-мэйлээр авахыг хүсвэл