Ажил хайгчдад

Ажил хайгчдад

Бид ажил горилогч хэн бүртэй биечлэн уулзаж, таны зорилго, мэдлэг, туршлага болон ур чадварын талаар аль болох дэлгэрэнгүй мэдэхийг эрмэлздэг. Ийнхүү маш нарийн үнэлгээ дүгнэлт хийсний дараа бид таныг тохирох компанид санал болгох ба ингэснээрээ 2 талын шалгуурыг хангаж ажилладаг. Манай цахим ху...

Дэлгэрэнгүй

Ажил олгогчдод

Ажил олгогчдод

Жоб компас ХХК нь танай бизнес болон хүмүүсийг сайтар судалж, мэдснээр байгууллагын ажлын байрны онцлог хэрэгцээнд тохируулсан үйлчилгээг санал болгодог. Бид уян хатан үйлчилгээг эрхэмлэдэг ба та бидэнтэй хамтран ажиллахдаа дараахь сонголтуудааас хийх боломжтой. · Континженси рекрүтинг – ...

Дэлгэрэнгүй

Хайх
Эрэлттэй