Бид ажил горилогч хэн бүртэй биечлэн уулзаж, таны зорилго, мэдлэг, туршлага болон ур чадварын талаар аль болох дэлгэрэнгүй мэдэхийг эрмэлздэг. Ийнхүү маш нарийн үнэлгээ дүгнэлт хийсний дараа бид таныг тохирох компанид санал болгох ба ингэснээрээ 2 талын шалгуурыг хангаж ажилладаг.

Манай цахим хуудсанд хандан, өөрийн дансыг үүсгэнэ үү. Хэрэв та Линкедин –ий данстай бол энэхүү мэдээллээ ашиглан, манай цахим хуудаснаас өөрийн линкединий данс руу орох замаар амархан үүсгэх боломжтой. Хэрэв линкединий дансгүй бол манай цахим хуудсанд өөрийн майл хаягаар данс үүсгэн, мэдээллээ оруулан, бүртгүүлнэ. Ийнхүү данс үүсгэх нь бид тантай байнгын холбоотой байх, таны хувьд чухал мэдээ, мэдээллийг биднээс авч байх хамгийн хялбар арга юм.

Хайх
Эрэлттэй