Ажил хайгчдад

Ажил хайгчдад

Бид ажил горилогч хэн бүртэй биечлэн уулзаж, таны зорилго, мэдлэг, туршлага болон ур чадварын талаар аль болох дэлгэрэнгүй мэдэхийг эрмэлздэг. Ийнхүү маш нарийн үнэлгээ дүгнэлт хийсний дараа бид таныг тохирох компанид санал болгох ба ингэснээрээ 2 талын шалгуурыг хангаж ажилладаг. Манай цахим ху...

Дэлгэрэнгүй

Хайх
Эрэлттэй